محمد استادی

محمد استادی

برنامه نویس ارشد بک اند با هفت سال تجربه
کارشناسی ارشد IT گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مدرس دوره های برنامه نویسی

دوره ها